Visualisering

Alt på en plass.

Fotorealistiske 3D tegninger er en god måte å vise potensielle kjøpere hvordan prosjektet kommer til å se ut når det står ferdig.

Med dronefoto av området får man nøyaktige plasseringer på bygningene i terrenget, og får også vist frem den reelle utsikten fra de forskjellige etasjene. 

Vågsli Lodge, som på tidspunktet for fotografering kun var en tomt under utgraving har i tillegg fått terrenget bearbeidet sånn at man på en god visuell måte får vist frem hvordan det kommer til å se ut når hyttene er ferdige og terrenget rundt er ferdig opparbeidet. Dette vil i mange tilfeller gjøre salgsprosessen både enklere og raskere.

Vågslid lodge
Vågslid lodge

Visnes Havn er et stort prosjekt som går over flere byggetrinn, og her har vi vært med helt fra de første bildene ble tatt, til prosjektet ble lagt ut for salg.

Visnes havn

Vi tar oss av hele prosessen fra foto, til dialog med arkitekt til ferdig produserte illustrasjonsbilder, både innvendig og utvendig. Med godt og detaljert grunnlag i forhold til materialvalg og farger klarer vi å fremstille prosjektet svært tett opp mot virkeligheten. 
Til dette prosjektet har vi også levert logo og grafisk profil, samt presentasjonsvideo og korte filmer til sosiale medier.

Visnes havn
Dagbilde

Dagbilde

Kveldsbilde

Kveldsbilde

1 av 2

For større prosjekter som dette tildeles oppdraget en dedikert prosjektleder som sørger for at vi har riktig materiell til riktig tid, og at prosjektet holder progresjonen gjennom hele prosessen fra oppstart til lansering. 
Alt gjennomføres lokalt, og gjennomgang av presentasjon og materiell gjøres hos oss eller hos kunden. Skal det gjøres endringer eller oppgraderinger på et senere tidspunkt er det kort veg fra tanke til handling, som er en av de store fordelene med å bruke en lokal leverandør som har hånd om og kontroll på alle detaljene og hele prosessen.
I de fleste tilfeller vil det også være rimeligere å bruke en leverandør som har kontakt direkte med arkitekt, enn å stykke opp leveransen. Dette eliminerer også at viktig informasjon går tapt mellom oppdragsgiver, dronepilot, arkitekt og 3D-illustratør. I tillegg har vi kontroll på alt materiell om det skal produseres film, brosjyremateriell, byggeskilt, visittkort eller andre tilhørende produkter.

https://vimeo.com/783896929

Også mindre prosjekter kan nyte godt av gode illustrasjonsbilder. Både den prosjekterte tomannsboligen i Ølen som skal oppføres for salg, og «Villa Motvind» som er et prosjekt under søking er gode eksempler på dette.

Ølen
Ølen

Her får man tydelig sett hvordan bygningen plasseres i terrenget med allerede etablert bebyggelse i området, og kan enkelt gjøre endringer i både form og farge og materialvalg før byggingen eventuelt starter.
Tar man en nærmere titt på Villa Motvind ser man hvordan huset popper opp og viser seg frem i hvitt og svart, og hvor fint og sømløst det integreres i terrenget i grått og brunt.
I dette konkrete tilfellet gikk oppdragsgiver fra å være sikker i sin sak på at huset skulle være hvitt og svart, til å bestemme seg for grått og brunt basert på innspill fra 3D-illustratør.

En ørliten kostnad på tegnebrettet, men en vesentlig kostnad dersom det skulle ha blitt gjennomført i ettertid. Her har også illustrasjonene vært en del av søknadsprosessen for å på en ennå enklere måte illustrere bygningens plassering og fotavtrykk i terrenget.

Team

Yngvar R. Johansen

Daglig leder

Tlf. 40403658
Kjetil Waage

Fotograf og droneansvarlig

Tlf. 99447797

Kontakt oss

Sørhauggata 114 Haugesund 5527