Simuler, visualiser og skap effekter og illusjoner i 3D!

For å visualisere et produkt eller selskap best mulig kan motion graphics og 3D-animasjoner være en svært god løsning. Vi leverer 3D-visualiseringer til industri- og offshore presentasjonsfilmer, og lager grafikkpakker og elementer til reklamefilmer. Vi produserer også grafiske reklamefilmer til detaljnæringen til bruk på nasjonal-TV. 

Engineer, Constructor, Designer in Glasses Working on a Personal Computer. He is Creating, Designinga New 3D Model of Car Engine, Motor in CAD Program. Freelance Work.

3D-animasjoner kan plasseres inn i bilder, film og luftfoto for å skape en bedre visuell effekt og presentasjon. Dette gjelder særlig eiendomsprosjekter, men også i bedriftspresentasjoner hvor avanserte løsninger kan være vanskelig å forklare på tradisjonelt vis. 3D-animasjoner er med andre ord veldig illustrative når vanskelige budskap skal formidles på en enkel måte.

I Vestbris har vi lang og bred erfaring med 3D-animasjoner, og utfører både mindre og mer avanserte løsninger for varierte bransjer.